Balastinė sistema

Balastinė Firestone stogo sistema – labiausiai ekonomiška iš visų TPO siūlomų stogo sistemų. Naudojama tiek dideliems, tiek mažiems stogams ir terasoms.

Balastinėje Firestone sistemoje TPO lakštai laisvai užtiesiami ant tinkamo pagrindo. Besišliejantys lakštai tarpusavyje perdengiami ne mažesne nei 75 mm užlaida ir sulydomi karšto oro pagalba. Stogo parametrai ir siūlės turi užlaidas, atitinkančias Firestone specifikacijas. Sujungta TPO membrana prilaikoma vietoje naudojant patvirtintą atsparų vandens erozijai balastą arba nugludintus akmenis, kurių minimalus svoris 50 kg/m2. Membranai apsaugoti rekomenduojama papildomai naudoti nuo 200 iki 300 g/m2 svorio geotekstilę.

Balastinės arba invertuotosios sistemos naudojamos pastatams, kurie gali atlaikyti papildomą balasto apkrovą ir kurių nuolydis neviršija 1:6.

Sistemos savybės:

• Mažos įrengimo išlaidos;
• Stambių iki 3,05m pločio lakštų naudojimas;
• Mažesnis siūlių skaičius;
• Greitas įrengimas.

 

 

Balastas (plautas žvirgždas):